Pöytäkirjan asiakohta
PTK
124
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 30.11.2018 klo 13.01—13.04
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 9/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 28.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
2 luvun 10 a § 
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Anna Kontula on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 24; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 30.11.2018 15.06