Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2020 vp Täysistunto Tiistai 6.10.2020 klo 14.02—20.20

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 22/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 122/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.