Viimeksi julkaistu 26.1.2022 17.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2021 vp Täysistunto Tiistai 26.10.2021 klo 13.59—18.38

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2021 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Ministeri Saarikko, esittelypuheenvuoro, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.16 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitoksia, arvoisa puhemies! Nyt on vuorossa tämän pitkän verolakikokonaisuuden esitys HE 189. Tässä esityksessä eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ehdotetaan, että Euroopan komission tai EU-oikeuden nojalla perustetun viraston tai elimen covid-19-pandemiaan reagoimiseksi tekemät hankinnat vapautetaan arvonlisäverosta. Se on tämän esityksen ydin. 

Tähän arvonlisäverolakiin otettaisiin säännökset, joiden mukaan komission tai EU-viraston tai ‑elimen tekemät tavaroiden maahantuonnit ja yhteisöhankinnat vapautettaisiin arvonlisäverosta. Verosta vapautettaisiin myös tavaroiden ja palveluiden myynnit komissiolle tai EU-virastolle tai -elimelle. Kyseessä olisi niin sanottu nollaverokanta myynneistä, eli näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvät verot saataisiin vähentää tai hakea sitten palautusmenettelyllä takaisin.  

Verottomuus koskisi kuitenkin vain sellaisia tilanteita, joissa komissio tai EU-virasto tai ‑elin hankkisi tavaroita ja palveluita suorittaessaan sille unionin oikeudessa annettuja tehtäviä covid-19-pandemiaan reagoimiseksi. Verottomuus ei koskisi tilanteita, joissa hankittuja tavaroita ja palveluja käytetään komission tai EU-viraston tai ‑elimen vastikkeellisiin jälleenmyynteihin. 

Tämäkin astuisi voimaan ensi vuoden alusta, ja lakia ehdotetaan sovellettavaksi taannehtivasti tämän kuluvan vuoden alusta.  

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.