Viimeksi julkaistu 26.1.2022 17.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2021 vp Täysistunto Tiistai 26.10.2021 klo 13.59—18.38

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2021 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Keskustelu, ministeri Saarikko, esittelypuheenvuoro, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.18 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa puhemies! Nyt esitys HE 190, ja tämä kokonaisuus on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta. 

Tähän ehdotetaan tehtäväksi muutokset, jotka ovat välttämättömiä valmisteverotusdirektiivin täytäntöön panemiseksi, ja muutokset ovat kyllä pitkälti vain nykyistä sääntelyä tarkentavia. Esitys on luonteeltaan hyvin tekninen, ja siinä ehdotetaan muun muassa automatisoidun valvontajärjestelmän käytön laajentamista. Lisäksi tarkennettaisiin säännöksiä, jotka koskevat valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoja tilanteissa, joihin sovelletaan osin myös tullilainsäädäntöä. Ja sitten samassa tehtäisiin eräitä muita tarkennuksia ja ajantasaistuksia. Nämä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 13. helmikuuta 2023, jolloin direktiiviä on sovellettava jäsenvaltioissa. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Viitanen, olkaa hyvä. 

16.19 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa puhemies! Kuten kuulimme esittelystä... [Puhuja aloittaa puheenvuoron mikrofonin ollessa suljettuna]  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Mikki ei ole päällä. 

Puhemies! Uskokaa tai älkää, suurimmaksi osaksi olen onnistunut tässä, mutta taidan olla tunnettu siitä, että en koskaan paina tuota kylliksi pitkään. 

Mutta, puhemies, oikeastaan, kuten kuulimme esittelystä, tämä nimenomainen esitys on aika teknisluonteinen ja siinä tehdään erilaisia tarkistuksia ja selkeytyksiä jne., eli en niinkään halua tähän sisällöllisesti sen enempää sanoa tässä vaiheessa. Se on myös jaoston käsittelyssä, ja sen käsittelemme asianmukaisesti. 

Haluan ehkä tässä alleviivata, kun tämä laaja verokokonaisuus, mitä täällä on tänään esitelty, on nyt tullut tähän vaiheeseen, että ministeri vaihtuu, esittely menee sitten toiselle saralle, ja sanoa, että meillä on valtavasti nyt jo olemassa olevia ja tulevia esityksiä ja teemme varsin ripeästi työtä näiden läpi saamiseksi siellä jaostossa. Toivon kaikkien näiden osalta hyvää yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa, jotta saamme sitten joutuisasti ja hyvin näitä esityksiä vietyä läpi. Mutta todettakoon tältä osin, että syksyssä piisaa kyllä määrällisesti paljon ja toivottavasti sitten laadullisestikin hyvää läpikäytävää. — Tältä pohjalta. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Ministeri Saarikko, olkaa hyvä. 

16.20 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko :

Arvoisa puhemies! Todellakin tähän iltapäivään mahtui nyt järjestyksessä kahdeksan eri verolakia käsittelyyn, ja muitakin esityksiä olemme viime viikkoina antaneet ja antamassa. Haluan toivottaa edustaja Viitaselle sinne jaostoon ja sitä kautta koko valtiovarainvaliokunnalle ja jaostoväelle erityisesti voimia näiden esitysten käsittelyyn. Ja kyllä, annan mielelläni kaiken tuen sille, että valtiovarainministeriön virkakunta mahdollistaa näiden esitysten sujuvan käsittelyn. Olen levollisin mielin sen suhteen, että ne ovat, kuten tavanomaista, VM:n virkakunnan laadukkaasti valmistelemia, mutta mikäli valiokunta, niin kuin tehtäväänne kuuluu, löytää joitakin tarkennuksen tarpeita, poliittiset edellytykset tehdä ratkaisuja teillä tietenkin on, kuten aina valiokunnalla. Kaiken sen asiantuntijatiedon, mitä voidaan asiantuntijakuulemisten lisäksi VM:stä teille antaa, mielellään tuomme. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.