Viimeksi julkaistu 1.2.2022 9.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2021 vp Täysistunto Tiistai 26.10.2021 klo 13.59—18.38

26. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Hallituksen esitysHE 182/2021 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 26. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Avaan keskustelun. Edustaja Lehto, olkaa hyvä. 

Keskustelu
17.55 
Rami Lehto ps :

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, jolla korvattaisiin samanniminen voimassa oleva laki. Uudistuksen tarkoituksena on saattaa naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskeva lainsäädäntö perustuslain vaatimusten mukaiseksi ja samalla muutenkin lakiteknisesti ajantasaiseksi.  

On hieno asia, että naiset entistä enemmän haluavat käydä armeijan eli vapaaehtoisen asepalveluksen. Kun ajatellaan, niin tämän vuosituhannen puolella miesten osuus on koko ajan pienentynyt ja naisten kasvanut — tosin ero on vielä suuri, mutta se määrä miehiä, jotka käyvät varusmiespalveluksen, on rajusti pienentynyt, ja se taas, miten naiset käyvät, on kasvanut, yli kaksinkertaistunut — eli he ovat kiinnostuneet siitä, ja se on hyvä, ja on tulevaisuudessa tärkeätä, että naisetkin myös kävisivät armeijan, ainakin osa heistä.  

Sitten kun ajatellaan, mikä tukisi tätä myös, niin Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja, joka tarjoaa koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sotilastaitojensa ja yleisten turvallisuustaitojensa ylläpitämisestä, kehittämisestä ja laajentamisesta, ja tätä kautta olisi hyvä nyt, että naisetkin, nuoret tytöt, saisivat tietää, että tuolla voisi käydä kokeilemassa enemmän, miten se armeija maistuu, ja saisi alkukoulutusta sitä kautta. Tässä täytyy monien tahojen tehdä yhteistyötä, jotta kiinnostus lisääntyisi. 

Mitä tulee vielä tähän lakiesitykseen, niin on ihan hyvä, että tällaisia tuodaan ja kehitetään. Me tarvitaan naisia myös armeijassa. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.