Pöytäkirjan asiakohta
PTK
125
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 2.12.2016 klo 12.59—13.29
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 2.12.2016 13.58