Pöytäkirjan asiakohta
PTK
125
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 2.12.2016 klo 12.59—13.29
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 2.12.2016 14.02