Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 125/2016 vp Täysistunto Perjantai 2.12.2016 klo 12.59—13.29

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 19/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2016 pidettävään täysistuntoon.