Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 125/2016 vp Täysistunto Perjantai 2.12.2016 klo 12.59—13.29

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 193/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.