Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 125/2017 vp Täysistunto Tiistai 28.11.2017 klo 13.59—17.43

20. Hallituksen esitys  eduskunnalle  eräiden  ympäristöä  koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi

Hallituksen esitysHE 43/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2017 pidettävään täysistuntoon.