Viimeksi julkaistu 5.6.2021 15.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 125/2018 vp Täysistunto Tiistai 4.12.2018 klo 14.02—20.52

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 196/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.