Pöytäkirjan asiakohta
PTK
125
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.10.2020 klo 10.00
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 6.10.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. Pyydän tekemään ehdotukset. 
1. lakiehdotus 
6 § 
Sari
Multala
kok
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen. 
Pia
Kauma
kok
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Sari Multala ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Puhemies Anu Vehviläinen
Mietintö ”jaa”, Sari Multalan ehdotus ”ei”. 
[Anneli Kiljunen ilmoitti äänestäneensä väärällä paneelilla] 
Puhemies Anu Vehviläinen
Otetaan tämä äänestys nyt uusiksi, ja jokainen katsoo, että äänestää todellakin omalla äänestyskoneellaan. 
[Äänestys 1 mitätöitiin] 
Mietintö ”jaa”, Sari Multalan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 23/2020 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Puhemies Anu Vehviläinen
Ennen kuin mennään seuraavaan asiaan, haluan kaikille edustajille huomauttaa siitä, että kun tässä täysistuntosalissa nämä ovet pyörökäytävälle ovat auki, niin on huomattu, että sieltä kuuluu paljon jopa häiritsevää keskustelua aina välillä istuntojen aikana ja siellä puhutaan myös puheluita. Vetoan edustajiin, että kun ette ole tässä salityöskentelyssä, niin ette myöskään kokoonnu keskustelemaan pyörökäytävälle ettekä soittamaan sieltä puheluita. — Tällainen tiedoksianto tähän. 
Viimeksi julkaistu 7.10.2020 14.19