Viimeksi julkaistu 27.10.2021 21.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 125/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 27.10.2021 klo 14.01—20.06

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon.