Viimeksi julkaistu 27.10.2021 16.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 125/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 27.10.2021 klo 14.01

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 14/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.10.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

3. luvun 5 § 

Arto Satonen kok 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 5 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2. 

Atte Kaleva kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Satosen esitystä. 

Arto Satonen ehdotti Atte Kalevan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Arto Satosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 35, tyhjiä 35; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

2. lakiehdotus 

4. luvun 5 § 

Arto Satonen kok 

Arvoisa puhemies! Teen esityksen vastalauseen 2 mukaisesti. 

Atte Kaleva kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Satosen esitystä. 

Arto Satonen ehdotti Atte Kalevan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Arto Satosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 36, tyhjiä 35; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 222/2020 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.