Pöytäkirjan asiakohta
PTK
126
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.12.2016 klo 14.02
22
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 18.10.2017 15.52