Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 126/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 7.12.2016 klo 14.02

25. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain  13 §:n  ja  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon.