Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 126/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 7.12.2016 klo 14.02

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon.