Pöytäkirjan asiakohta
PTK
126
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.12.2016 klo 14.02
32
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 8.12.2016 1:20