Pöytäkirjan asiakohta
PTK
126
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 29.11.2017 klo 14.02—17.01
2
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  vuoden  2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 28.11.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Pia Viitanen Krista Kiurun kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 8 lausumaehdotusta, Ozan Yanar on Olli-Poika Parviaisen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 2 lausumaehdotusta, Aino-Kaisa Pekonen on Hanna Sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen 3 mukaiset 2 lausumaehdotusta, Veronica Rehn-Kivi on Mats Löfströmin kannattamana tehnyt vastalauseen 4 mukaisen lausumaehdotuksen, Peter Östman on Sari Essayah’n kannattamana tehnyt vastalauseen 5 mukaisen lausumaehdotuksen ja Ville Vähämäki on Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt vastalauseen 6 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen HE 107/2017 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 17—20, 30, 34, 36/2015 vp, LA 30, 33, 50, 65, 72, 73, 80, 85/2016 vp sekä LA 15, 30, 38, 39, 43, 44/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 38, 42/2016 vp ja TPA 23/2017 vp hylkäämisestä.  
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 70; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 74; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 71; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 42; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Pia Viitasen ehdotus 5 ja Ozan Yanarin ehdotus 1 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 5 ja Ozan Yanarin ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 55; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Pia Viitasen ehdotus 6 ja Aino-Kaisa Pekosen ehdotus 1 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Pia Viitasen ehdotuksesta 6 Aino-Kaisa Pekosen ehdotusta 1 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Aino-Kaisa Pekosen ehdotus 1 "jaa", Pia Viitasen ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 32, tyhjiä 16; poissa 18
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Aino-Kaisa Pekosen ehdotuksen 1. 
2) Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 169, ei 12; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 63; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Pia Viitasen ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 48; poissa 18
 
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 70; poissa 21
 
Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 170, ei 12; poissa 17
 
Mietintö "jaa", Veronica Rehn-Kiven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 174, ei 9; poissa 16
 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 160, ei 6, tyhjiä 16; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 20, tyhjiä 1; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Anna-Maja
Henriksson
r
Arvoisa puhemies! Oli tarkoitus äänestää "kyllä" edustaja Östmanin kohdalla, äänestin siis väärin. Saanko korjattua? 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Merkitään. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.4.2019 10.30