Pöytäkirjan asiakohta
PTK
126
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 5.12.2018 klo 14.01
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta  annetun  lain ja asevelvollisen  kuoltua  suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
Voimaantulosäännös 
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen 1. lakiehdotukseen. 
Veronica
Rehn-Kivi
r
Värderade talman! Jag understöder, kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Arja Juvonen on Veronica Rehn-Kiven kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 31; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2. lakiehdotus 
Voimaantulosäännös 
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen 2. lakiehdotukseen. 
Veronica
Rehn-Kivi
r
Värderade talman! Jag understöder, kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Arja Juvonen on Veronica Rehn-Kiven kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 150, ei 31; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 122/2018 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 27/2017 vp ja LA 48/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.10.2020 13.25