Viimeksi julkaistu 28.10.2021 20.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 126/2021 vp Täysistunto Torstai 28.10.2021 klo 16.00—17.58

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 171/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.