Viimeksi julkaistu 18.11.2022 14.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 126/2022 vp Täysistunto Perjantai 18.11.2022 klo 12.59—13.38

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2022 pidettävään täysistuntoon.