Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 127/2016 vp Täysistunto Torstai 8.12.2016 klo 15.59—0.33

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta   sekä  Kansaneläkelaitoksen  kuntoutusetuuksista  ja kuntoutusraha-etuuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 216/2016 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.