Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 127/2016 vp Täysistunto Torstai 8.12.2016 klo 15.59—0.33

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi avustuksista  erityisryhmien  asunto-olojen parantamiseksi annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja  asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n sekä aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 18/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 227/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.