Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 127/2016 vp Täysistunto Torstai 8.12.2016 klo 15.59

4. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  yhteistyöstä  ydinenergian  rauhanomaisessa  käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 255/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.