Pöytäkirjan asiakohta
PTK
127
2016 vp
Täysistunto
Torstai 8.12.2016 klo 15.59
4
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  yhteistyöstä  ydinenergian  rauhanomaisessa  käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 17.11.2017 14:36