Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 127/2017 vp Täysistunto Torstai 30.11.2017 klo 16.02—22.05

4. Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta

LakialoiteLA 78/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 13/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
19.05 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa puhemies! Tässä on käsittelyssä lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta, ja tällä lakialoitteella annetaan lastenrahaston säätiölle 50 miljoonaa osakkeina valtiolta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Nythän on Suomi 100 -juhlavuosi, ja me kansanedustajat olemme olleet jalkautuneina niin kouluihin kuin myös päiväkoteihin, tutustumassa nuorten ja lasten arkeen, ja nyt valtuuskunnan asettamisella — joka tehdään tällä lakialoitteella, jossa on kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien allekirjoitukset, tämä on siis tehty yhdessä — turvataan voimavaroja lapsiperheille, lapsille, nuorille, jotta Suomessa voitaisiin hyvin, ja se on meidän kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen tahtotila.  

Mitä sitten se säätiö oikeastaan tekee, ja mihinkä sitä resurssia kohdennetaan? Se edistää ja tukee Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, eli hyvinvoinnin edistäminen on erittäin tärkeä teema, ja toki yritetään myös vaikuttaa perheiden sisäisiin toimintatapoihin, siihen, millä tavalla hyvinvointia voi siellä lisätä, ja otetaan esimerkiksi sitten neuvolakäynnit ja oppilashuoltotapaamiset ynnä kaikki tällaiset asiat — nekin mainitaan tässä lakialoitteessa — ja erityisesti luodaan käytäntöjä, joilla pystytään arvioimaan ja puuttumaan asioihin, ja julkaistaan tutkimuksia ja selvityksiä toki myös. Säätiö voi myös kouluttaa ja jakaa tietoa lasten kanssa työskenteleville ja tiedottaa hyvistä, tutkituista menetelmistä, mikä sekin on erittäin tärkeää. 

Arvoisa puhemies! Ei se ainoastaan riitä, että me täällä eduskunnassa teemme lakialoitteen ja myönnämme tällaisen ison rahasumman, vaan tarvitaan oikeasti niitä toimia ja sitä, että myös seurantaa on. Ja kyllä niin meillä kansanedustajilla kuin myös kaikilla kansalaisilla on nyt sitten suuria odotuksia myös sille, että resurssit, mitä juhlavuoden kunniaksi annetaan, tulevat hyvään käyttöön ja todella siirtyvät sitten sinne lapsiperheiden ja lasten ja nuorten arkeen. — Kiitos. 

19.07 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! Santeri Alkio kuvaili jokaisen kodin olevan maailman keskipiste. Kerttu Saalasti puolestaan sanoi: "Koti on yhteiskunnan sydän." Se pitäisi lainsäätäjienkin aina muistaa.  

On hieno asia, että yli puoluepoliittisen mielipide-erojen kaikki eduskuntaryhmät ovat yhdessä tehneet tämän aloitteen ja valinneet juhlavuoden muistamisen kohteeksi juuri lapset ja etenkin vanhemmuuden tukemisen. Se on tärkeä, perustavanlaatuinen arvovalinta ja viesti Suomen eduskunnalta yhteiskunnan kiinteyden ja vakauden puolesta. 

Kun luin lakiesityksen tekstiä vielä lakimiehen silmin, niin pidän tärkeänä, että säätiön yhdeksänhenkinen valtuuskunta valitaan lakiesityksen mukaan noudattaen sitä, mitä eduskunnan toimielinvaaleista säädetään. Parlamentaariset voimasuhteet näkyvät siis säätiön hallinnossa suomalaisen demokratian hengessä yli kulloistenkin hallitus—oppositio-asetelmien.  

Toivottavasti säätiön hyvä työ jatkuu vielä sukupolvienkin päästä. 

19.08 
Antero Laukkanen kd :

Arvoisa herra puhemies! Olen erittäin iloinen siitä, että tämä juhlapäätös on nyt täällä salissa, ja erityisesti siitä, että sen pitkän työskentelyn ja monien kokousten jälkeen löytyi aivan selkeä yhteinen tahtotila tässä, niin kuin edustaja Maijalakin totesi, että saimme aikaiseksi tämmöisen yhteisen päätöksen. 

Täällä tekstissä todetaan: "Eduskuntaryhmät pitävät tärkeänä, että eduskunta juhlistaa Suomen itsenäisyyden satavuotisuutta lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla juhlapäätöksellä. Päätöksellä tuettaisiin säätiötä, jonka tehtävänä on vaikuttaa lasten aseman kaikenpuoliseen kohenemiseen kehittämällä ja ylläpitämällä tätä tavoitetta tukevia hyviä toimintoja. Tuki on tarkoituksenmukaista suunnata paitsi lapsille myös lapsiperheille ja lasten kanssa työskenteleville viranomaisille ja palveluntuottajille." 

Aikanaan Sitra perustettiin 50 vuotta sitten palvelemaan, ja tänä päivänä kaikki tiedämme, mitä hyvää Sitran kautta syntyy meidän yhteiseen työskentelyyn. Haluaisin olla näkemässä ehkä 50 vuoden päästä, jos se olisi mahdollista, mitä tämä perustettu säätiö on ja mitä silloin tulevat edustajat sanoisivat tästä päätöksestä. Toivon, että nämä kaikki jalot tavoitteet, joita me yhdessä mietimme, voisivat nähdä päivänvalon ja tuoda tätä yhteistä hyvää tulevaisuudessa lapsille ja lapsiperheille. 

19.10 
Hannu Hoskonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakialoite lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta on minun mielestäni erittäin hyvä ja oikeaan osuva, kun Suomi täyttää nyt 100 vuotta ja voimme juhlistaa Suomen itsenäisyyttä sillä, että teemme selkeän sijoituksen, investoinnin lapsiin niin, että lasten elämä tässä itsenäisessä 100-vuotiaassa Suomessa olisi mahdollisimman hyvää ja turvallista. 

Kun katsoo Suomen historiaa taaksepäin 100 vuoden taakse taikka vaikka 50 vuoden taakse, mihin edustaja Laukkanen omassa puheenvuorossaan äsken viittasi, niin tänä päivänä meillä on kuitenkin lasten tilanne Suomessa hyvä, mutta se ei tarkoita sitä, ettemmekö voisi näitä hommia paremmin tehdä. Olen hyvin iloinen siitä, että eduskuntaryhmät kaikki ovat yksimielisesti tukemassa tätä lakialoitetta ja saadaan tämän kyseisen säätiön toiminta vahvemmalle pohjalle ja sitten nimenomaan sen tärkeimmän viestin annamme 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle, että sijoittaminen lapsiin takaa sen, että tässä maassa pystytään seuraavankin 100 vuoden päästä vielä näitä samoja juhlia pitämään, kun Suomi täyttää paljon enemmän vuosia. 

19.11 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Itsenäinen Suomi täyttää todellakin tänä vuonna 100 vuotta, ja itse juhlapäivä on hyvin lähellä. Tämän juhlavuoden teemana on meillä ollut ja on Yhdessä — Tillsammans, ja on erittäin hyvä, että eduskuntaryhmät ovat kaikki yhteisesti päätyneet tähän päätökseen, mikä nyt on meillä esillä täällä, että eduskunta juhlistaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisuutta lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla juhlapäätöksellä. Päätöksellä tuettaisiin säätiötä, jonka tehtävänä on vaikuttaa lasten aseman kaikenpuoliseen kohentamiseen kehittämällä ja ylläpitämällä tätä tavoitetta tukevia toimintoja.  

On erittäin hyvä, että tämä juhlava päätös, juhlapäätös, kohdistuu nimenomaan lapsiin ja myös lapsiperheille ja lasten kanssa työskenteleville viranomaisille ja palveluntuottajille, sillä lapsissa on myöskin Suomen tulevaisuus ja lapset ovat meidän kaikkien tulevaisuus. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi lakialoitteeseen LA 78/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.