Pöytäkirjan asiakohta
PTK
127
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 10.12.2018 klo 14.01—20.08
19
Hallituksen esitykseksi  eduskunnalle  laiksi  ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 31/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
19.56
Jukka
Kopra
kok
Arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys raskaiden moottorikelkkojen sallimisesta moottorikelkkareiteillä on erityisen tervetullut. Jo tälläkin hetkellä raskaita moottorikelkkoja on käytössä, niillä voi metsässä ajaa, mutta nyt niillä voisi ajaa siis moottorikelkkareiteillä. Kuljettaja tarvitsee raskaan moottorikelkan kuljettamiseen jatkossa T-luokan ajokortin.  
Uskomme, että tämä esitys on erittäin hyvä parantamaan erityisesti pohjoisen Suomen matkailuyritysten toimintaa, sillä näin voidaan kuljettaa turisteja ja muita matkailijoita metsässä ja luontokohteissa ja luontokohteisiin paremmin kuin silloin, jos nämä henkilöt itse ajaisivat moottorikelkkaa. 
Valiokunta mietinnössään totesi, että vaikutuksia on seurattava, ja on tietenkin hyvä näin, että tästä saadaan sitten raportti ajan kuluessa, sillä ilmiö on kuitenkin uusi ja sitä on syytä tarkkailla. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 185/2018 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 23.11.2020 15.10