Viimeksi julkaistu 5.6.2021 15.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 127/2018 vp Täysistunto Maanantai 10.12.2018 klo 14.01—20.08

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 26/2018 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 21. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
19.59 
Jukka Kopra kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä käsillä oleva esitys sähköisestä ajokortista on osa hallituksen digitalisaatiohankkeita ja erittäin tervetullut. Kyse on siitä, että kuljettajan ei tarvitse tien päällä liikkuessaan pitää sitä korttiajokorttia mukana, vaan älypuhelimella voidaan sovelluksen avulla osoittaa tarvittaessa oikeus ajoneuvon kuljettamiseen. Kuulemisessa saimme kuulla, että tässä on mahdollisuus huijaamiseen, ja senpä vuoksi valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että on syytä tarkkailla vaikutuksia liikenteessä ja on kehitettävä uusia turvajärjestelmiä, jotta tämä mobiiliajokortti olisi mahdollisimman luotettava myös jatkossa. Totesimme myös, että olisi hyvä saada tämä kehitettyä siihen malliin, että mobiiliajokorttia voisi käyttää myöskin henkilöllisyyden todistamiseen niissä tilanteissa, joissa tarvitsee henkilöllisyys todistaa, siis muissakin kuin tien päällä tapahtuvissa ajo-oikeuteen liittyvissä asioissa, ja tällainen järjestelmän jatkokehitys olisi erittäin suotavaa. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 186/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.