Viimeksi julkaistu 27.1.2022 14.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 127/2020 vp Täysistunto Perjantai 9.10.2020 klo 10.00—16.52

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 131/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2020 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 20. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kuudennen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 

Asian käsittely alkaa keskiviikkona 14.10.2020 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. 

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 13.10.2020 kello 12.00. Asiaan liittyvät äänestykset ovat perjantaina 16.10.2020. Siltä osin kuin kuudenteen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon.