Viimeksi julkaistu 22.11.2022 18.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 127/2022 vp Täysistunto Tiistai 22.11.2022 klo 13.59—17.07

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 234/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.