Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2016 vp Täysistunto Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 19/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 19/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

 

10 § 

Riitta Myller sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 10 § poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. 

Anneli Kiljunen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 2 mukaisen muodon. 

Matti Semi vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Sarkkisen tekemää esitystä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Riitta Myller Anneli Kiljusen kannattamana ja Hanna Sarkkinen Matti Semin kannattamana ovat ehdottaneet, että 10 § poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Riitta Myllerin ja Hanna Sarkkisen ehdotukset "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 55; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

51 § 

Riitta Myller sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 51 § poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti. 

Anneli Kiljunen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Riitta Myller on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että 51 § poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Riitta Myllerin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 55; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 231/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.