Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57
11
Hallituksen esitys eduskunnalle metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Timo Harakka Krista Kiurun kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Lisäksi on Timo Harakka Krista Kiurun kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 49; poissa 39
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 158/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 49; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.12.2016 9:58