Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.26

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2016 vp Täysistunto Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 158/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2016 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Timo Harakka Krista Kiurun kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Lisäksi on Timo Harakka Krista Kiurun kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 49; poissa 39
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 158/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 49; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.