Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57
12
Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Timo Harakka Krista Kiurun kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 
Timo Harakka on Krista Kiurun kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 
Touko Aalto on Krista Mikkosen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen 
Hanna Sarkkinen on Matti Semin kannattamana tehnyt vastalauseen 3 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 41, tyhjiä 1; poissa 39
 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää tyhjää. 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "jaa". 
Sari
Tanus
kd
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "jaa". 
Puhemies Maria Lohela
Merkitään. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 176/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 68/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 54; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 50; poissa 40
 
Mietintö "jaa", Touko Aallon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 49; poissa 38
 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 50; poissa 37
 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.12.2016 10.24