Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2016 vp Täysistunto Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin  yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 23/2016 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Sirpa Paatero Matti Semin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 63; poissa 40
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 247/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.