Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä  iäkkäiden  sosiaali-  ja  terveyspalveluista  annetun  lain  ja  sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Anneli Kiljunen Tuula Haataisen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
1. lakiehdotuksen hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 64; poissa 38
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 218/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.10.2017 15.38