Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Sari Tanus Sari Essayahin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 213/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 6; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi, ja täysistuntoa jatketaan suuren valiokunnan kokouksen päätyttyä kello 14.50. 
Viimeksi julkaistu 15.12.2016 11.18