Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2016 vp Täysistunto Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57

27. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 238/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 21/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2016 pidettävään täysistuntoon.