Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 30/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
1 § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän muutettavaksi vastalauseemme mukaiseen muotoon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa numero 3. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Uotilan esitystä. 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen numero 5. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 5 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Timo Harakan ehdotuksesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta Peter Östmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 51; poissa 36
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen. 
2) Peter Östmanin ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 49; poissa 32
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Peter Östmanin ehdotuksen. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "ei". 
Tytti
Tuppurainen
sd
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "ei". 
Puhemies Maria Lohela
Merkitään pöytäkirjaan. 
3) Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 57; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2. lakiehdotus 
95 § 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen numero 5. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 5 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 18; poissa 30
 
100 § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän muuttamista vastalauseemme mukaiseen muotoon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 45; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
101 § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän muutettavaksi vastalauseemme mukaiseen muotoon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 44; poissa 31
 
106 § 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa puhemies! Esitän pykälän saavan vihreiden vastalauseen mukaisen muodon. 
Ozan
Yanar
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa numero 3. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseemme mukaiseen muotoon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Touko Aalto on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Kari Uotilan ehdotuksesta Touko Aallon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta Timo Harakan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Touko Aallon ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".  
2) Timo Harakan ehdotus "jaa", Touko Aallon ehdotus "ei".  
3) Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 57; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
124 § 
Peter
Östman
kd
Rouva puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseemme mukaisesti. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 5 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 25; poissa 32
 
125 § 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseemme mukaisen muodon. 
Ozan
Yanar
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseemme mukaisen muodon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Touko Aalto on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Timo Harakan ehdotuksesta Touko Aallon ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Touko Aallon ehdotus "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 31; poissa 29
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Touko Aallon ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Touko Aallon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 57; poissa 29
 
127 a §, jota ei ole mietinnössä 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseessamme esitettyyn muotoon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Mats
Nylund
r
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseen 4 mukaisesti. 
Mats
Löfström
r
Värderade fru talman! Jag understöder, kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Mats Nylund on Mats Löfströmin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Timo Harakan ehdotuksesta Mats Nylundin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Mats Nylundin ehdotus "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
2) Mietintö "jaa", Mats Nylundin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 35; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 127 a §:ää. 
127 b § 
Mats
Nylund
r
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä muutetaan vastalauseen 4 mukaisesti. 
Mats
Löfström
r
Värderade fru talman! Jag understöder, kannatan. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan vastalauseen 3 mukaisesti. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Mats Nylund on Mats Löfströmin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta Mats Nylundin ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta Kari Uotilan ehdotuksesta. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Mietintö "jaa", Mats Nylundin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 14; poissa 29
 
2) Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 52; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 135/2016 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 21, 62, 76 ja 77/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.12.2016 15:04