Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 9.12.2016 klo 13.01—15.57
8
Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 31/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
2 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa SDP:n ja vasemmistoliiton vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Ihalaista. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 2 mukaisesti. 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Antero Vartia on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ja Antero Vartian ehdotukset "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 60; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
15 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Ihalaista. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 2 mukaisesti. 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 15 § saa sen muodon kuin on vastalauseessa 3. 
Peter
Östman
kd
Rouva puhemies! Kannatan. 
 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Antero Vartia on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Sari Essayah on Peter Östmanin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Lauri Ihalaisen ehdotuksesta Antero Vartian ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Sari Essayahin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Antero Vartian ehdotus "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 48; poissa 32
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Antero Vartian ehdotuksen. 
2) Sari Essayahin ehdotus "jaa", Antero Vartian ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 60; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Essayahin ehdotuksen. 
3) Mietintö "jaa", Sari Essayahin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 65; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
16 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 52; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
25 § 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 25 § saa sen muodon kuin on vastalauseessa 3. 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Sari Essayah on Peter Östmanin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sari Essayahin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 43; poissa 37
 
80 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 46; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Maria
Tolppanen
sd
Tarkoitukseni oli äänestää "ei". 
Puhemies Maria Lohela
Merkitään. 
81 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseessa 1 esitetyn muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 47; poissa 35
 
93 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Ihalaisen esitystä. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä muutetaan vastalauseen 2 mukaisesti. 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Antero Vartia on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Lauri Ihalaisen ehdotuksesta Antero Vartian ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Antero Vartian ehdotus "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".  
2) Mietintö "jaa", Antero Vartian ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 59; poissa 36
 
95 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 47; poissa 36
 
98 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseessa 1 esitetyn muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 2 mukaisesti. 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Antero Vartia on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Lauri Ihalaisen ehdotuksesta Antero Vartian ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Antero Vartian ehdotus "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".  
2) Mietintö "jaa", Antero Vartian ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 59; poissa 36
 
Uusi 98 a § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen 1 mukainen 98 a §. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 48; poissa 35
 
110 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 47; poissa 36
 
115 § 
Lauri
Ihalainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 1 mukaisen muodon. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattaman ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 48; poissa 35
 
Uusi 170 § 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään muutettuna vastalauseen 2 mukaisesti. 
Touko
Aalto
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Antero Vartia on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen 2 mukainen 170 §. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Antero Vartian ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 60; poissa 35
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 108/2016 vp sisältyvien 1.—17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.10.2017 15.32