Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 1.12.2017 klo 13.00—13.33
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon  ammattihenkilöistä  annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 135/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.9.2019 11:51