Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 1.12.2017 klo 13.00—13.33
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan  peruspalvelujen  valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 11.9.2019 11.54