Viimeksi julkaistu 5.6.2021 21.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti  verovelvollisen  tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 282/2018 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

 

Keskustelu
16.25 
Timo Harakka sd :

Arvoisa puhemies! En tiedä, onko täällä salissa lisäkseni olevien viiden muun edustajan kokemuksessa elokuva Päiväni murmelina, jossa päähenkilö, jota esittää Bill Murray, kokee aina uudestaan ja uudestaan saman päivän tapahtumat, mikään ei muutu. Sellainen mieliala tulee katsoessa tätä esitystä, joka on hallintarekisterin paluu jälleen yhdeltä osin. Hallintarekisterin, jota tämä eduskunta on käsitellyt koko tämän hallituskauden.  

Kun se vuonna 2015 ensimmäisen kerran tuotiin valtiovarainministeri Stubbin toimesta tänne eduskuntaan — se oli muuten sellainen esitys, jota valtiovarainministerit Urpilainen ja Rinne eivät suostuneet tuomaan — niin silloinhan se karahti nolosti eräänlaiseen prosenttivirheeseen, kun ministeri Stubb sanoi, että 90 prosenttia lausunnonantajista kannatti lakia, kun piti sanoa, että vastusti lakia. Silloin vannottiin, että se haudataan. No, se tuli sitten vuonna 16 uudelleen ja on ollut täällä aika kauan, ja eduskuntahan teki tähän kaksi lausumaa, joista nyt ensimmäinen on vihdoin pantu toteen.  

Erikoista tosin on se, että tässä valmistelu oli valmis jo vuoden 2017 kesäkuussa ja nyt annettu esitys olisi voimassa vasta vuonna 2021, jolloin ollaan menetetty kolme vuotta ja kymmenien miljoonien eurojen verotuotot tässä vitkastelussa, jolle ei ole minkäänlaista aihetta. 

Esityksen ytimessähän on eduskunnan tahto siihen, että osingonsaajat tunnistettaisiin, ja kuten OECD:ssä tapana on, niin nimenomaan rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että osingonsaajat tunnistetaan, ja tämä on sellainen tapa kansainvälisesti, joka jo yksin turvallisuussyistä ja rahanpesudirektiivien tähden on yhä tärkeämpi.  

Siksi tämä esitys, kun se vihdoin tänne saadaan, on ihan tervetullut, mutta se ei estä omistusten salailua ja veronkiertoa, koska Verohallinnon rekistereistä käy ilmi, että melko yleinen veronkierron menettely on se, että juuri ennen osingon saamista osake näennäisesti myydään taholle, jonka ei tarvitse maksaa osinkoveroa, ja sitten myöhemmin se siirtyy takaisin. Näistä omaisuussiirroista Verohallinto ei edelleenkään saisi tietoa. 

Tästä sitten valiokunnissa käydään varmaankin asianmukainen keskustelu, mutta vielä on se toinen lausuma, jota ilmeisesti hallitus ei ehdikään tuoda tänne eduskuntaan luvatussa ajassa, joten on täysin vaarana se, että Stubbin aloittama hallintarekisterifarssi siirtyy vielä seuraavan eduskunnan murheeksi. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.