Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta  sosiaaliturvasta  rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 188/2018 vp
LakialoiteLA 52/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon.