Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi

Hallituksen esitysHE 236/2018 vp
LakialoiteLA 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon.