Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

20. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  kuntien   ja  kuntayhtymien  eräiden oikeustoimien väliaikaisesta   rajoittamisesta  sosiaali-  ja  terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon.