Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

21. Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja  työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon.