Viimeksi julkaistu 5.6.2021 15.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

24. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 34/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon.