Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

26. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  Suomen  itsenäisyyden  juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 192/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon.