Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

27. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi  siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta  annetun  lain sekä  tapaturman  ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 20/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon.