Viimeksi julkaistu 5.6.2021 21.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 128/2018 vp Täysistunto Tiistai 11.12.2018 klo 14.00—16.56

8. Hallituksen   esitys  eduskunnalle  laiksi  liikenne-  ja  potilasvahinkolautakunnasta  sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 299/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

[Keskustelu asiasta käytiin päiväjärjestyksen 7. asiakohdassa.]